Рішення та сесії 2017

                                                     

                                               У К Р А Ї Н А

 

                             ШЕЛЮГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

           ЯКИМІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                  Дванадцята /позачергова/ сесія сьомого скликання

 

                                           Р І Ш Е Н Н Я № 1

 

 

С.Шелюги

від 21 лютого 2017 року                                                     

 

Про встановлення на території  

Шелюгівської сільської ради транспортного

податку та затвердження  Порядку

його справляння на 2017 рік.

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись п. 24 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу Податкового кодексу України, зі змінами, внесеними Законом України № 1791-VІІІ від 20.12.2016 року, дванадцята (позачергова) сесія Шелюгівської сільської ради сьомого скликання

 

          В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території Шелюгівської сільської ради транспортний податок на 2017 рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню  на сайті Шелюгівської сільської ради.

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення №1 від 29.06.2016 року восьмої /позачергової/ сесії Шелюгівської сільської ради сьомого скликання «Про затвердження  місцевих податків і зборів на території Шелюгівської сільської ради на 2017 рік».

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку .

Шелюгівський сільський голова                    В.В.Ковальов

                                        Додаток № 1

                                                                                 до рішення   № 1 від 21.02.2017 року

                                                                                      дванадцятої (позачергової)    сесії

                                                                                  Шелюгівської сільської ради сьомого 

                                    скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Порядок

справляння транспортного податку

 

 

1.Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Шелюгівської сільської ради  згідно з чинним законодавством,  власні легкові автомобілі.

2.Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, що розміщується на його офіційному веб-сайті.

3.База оподаткування

        Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік  у розмірі       25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 Порядку.

5.Порядок обчислення суми податку

          Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб на території  сіл Шелюги, Мала Тернівка, проводиться ДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області за місцем реєстрації платника податку.

Податкове / податкові повідомлення-рішення  про сплату  суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)  платнику податку органом державної податкової служби за місцем його реєстрації до 1 липня року базового (податкового) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює орган державної податкової служби за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи внутрішніх справ зобов’язані   щомісяця у 10-денний строк  після закінчення календарного місяця  подавати органу державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі набуття права власності на об’єкт оподаткування протягом року податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

 Якимівське відділення Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 

7.Строк та порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Шелюгівської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Якимівського відділення Мелітопольської ОДПІ  ГУ ДФС у Запорізькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 

Шелюгівський сільський голова                      В.В.Ковальов

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                               У К Р А Ї Н А

                             ШЕЛЮГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

           ЯКИМІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                  Дванадцята /позачергова/ сесія сьомого скликання

 

 

                                           Р І Ш Е Н Н Я № 2

 

 

С.Шелюги

від 21 лютого 2017 року                                                    

 

 

 

Про встановлення на території

Шелюгівської сільської ради податку

на нерухоме майно, відмінне  від

земельної ділянки та затвердження

 Порядку його справляння на 2017 рік

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І,  ст. 266 Податкового кодексу України, дванадцята (позачергова) сесія Шелюгівської сільської ради сьомого скликання

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити на території Шелюгівської сільської ради наступні ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік:

2.Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування та становить:

Для фізичних осіб – 1%;

Для юридичних осіб – 1,5 %

3.За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку) сума податку збільшується на  25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

4.Затвердити Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком №1.

5.Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної  особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у томі числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

6.Дане рішення підлягає оприлюдненню  на сайті Шелюгівської сільської ради.

7.Визнати таким, що втратило чинність рішення рішення №1 від 29.06.2016 року восьмої /позачергової/ сесії Шелюгівської сільської ради сьомого скликання «Про затвердження  місцевих податків і зборів на території Шелюгівської сільської ради на 2017 рік».

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку .

 

 

 

Шелюгівський сільський голова                            В.В.Ковальов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Додаток № 1

                                                                  до рішення   № 2 від 21.02.2017 року

                                                                   дванадцятої (позачергової)  сесії

                                                   Шелюгівської сільської ради

                                   сьомого скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Порядок

справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1.Платники податку

    1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості.

    1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 2.Об’єкт оподаткування

    2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

    2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та  нежитлової нерухомості, які перебувають у власності  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчудження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г)гуртожитки;
          д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

          е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

к) об’єкти  житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

л) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

м)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3.База оподаткування

   3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

   3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Якимівським відділенням Мелітопольської ОДПІ  Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

   3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.Ставка податку

   4.1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування та становить:

Для фізичних осіб – 1%;

Для юридичних осіб – 1,5 %

  4.2. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Якимівське відділення Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

5.Порядок обчислення суми податку

  1.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території  Шелюгівської сільської  ради  проводиться Якимівським відділенням Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку:

1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку;

2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної  загальної  площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів  а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку;

3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту в) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку;

4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  2 і 3 цього пункту, розподіляється органом державної податкової служби пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

5) За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку) сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 5.1.Обчислення суми податку з об’єкта / об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби  за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості , виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

5.2. Податкове/податкові  повідомлення  рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової  нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

5.4. Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє  податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній податковій службі відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.8. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.Податковий період

   Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Строк та порядок сплати податку

   7.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Шелюгівської сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

   7.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

8.Пільги із сплати податку

   8.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

    8.2. Шелюгівська сільська рада  встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;

 об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Шелюгівська сільська рада, в особі сільського голови, щороку до 1 лютого подає в Якимівське відділення Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області відомості стосовно пільг, наданих сільською радою відповідно до абзацу першого цього підпункту.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Якимівського відділення Мелітопольського ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 

 

Шелюгівський сільський голова                   В.В.Ковальов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                               У К Р А Ї Н А

                             ШЕЛЮГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

           ЯКИМІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                  Дванадцята /позачергова/ сесія сьомого скликання

 

 

                                           Р І Ш Е Н Н Я № 3

 

 

С.Шелюги

від 21 лютого 2017 року                                                

 

 

 

Про встановлення на території

Шелюгівської сільської ради  акцизного

податку  з реалізації  суб’єктами

господарювання  роздрібної торгівлі

підакцизних товарів та затвердження

Порядку його справляння на 2017 рік

 

  

 Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись п. 24 ст. 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу Податкового кодексу України, зі змінами, внесеними Законом України № 1791-VІІІ від 20.12.2016 року, дванадцята (позачергова) сесія Шелюгівської сільської ради сьомого скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Встановити на 2017 рік на території Шелюгівської сільської ради наступні ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі під<

Логін: *

Пароль: *