Розпорядження сільського голови


 

                                                  У  К  Р  А  Ї  Н  А

                                           

                           Ш Е Л Ю Г І В С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А

                               

                                Якимівський район   Запорізька  область


 


 

                        Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я  №14

                                      

від 18  лютого 2016 року

с.Шелюги


 

Про перейменування  вулиць  населених

пунктів  Шелюгівської  сільської  ради.

  

        Керуючись  п.20 ст.42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» , Законом  України «Про  засудження  комуністичного  та  націонал-соціалістичного (нацистського)  тоталітарних  режимів  в Україні  та  заборону  пропаганди  їхньої  символіки « та  розглянувши  пропозиції  комісії  з  питань  перейменування  вулиць  на  території  сільської  ради ( протокол №2 від 18.02.2016 року) вважаю  за  необхідне:

    1.Перейменувати  вулиці  на  території  Шелюгівської  сільської  ради  Якимівського району  Запорізької  області  згідно  з  додатком №1.

    2.Дане  розпорядження  затвердити  на  черговій  сесії  Шелюгівської  сільської  ради.

   3.Секретарю   сільської  ради  оприлюднити  розпорядження  на  веб-сайті, дошці  оголошень   сільської  ради  та  направити  в  компетентні  органи.


 


 


 


 


 

  Шелюгівський сільський голова:                        В.В.Ковальов


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

                                                                    Додаток  №1  до

                                      розпорядження  Шелюгівського  сільського  голови

                                                         №14  від  18  лютого  2016 року


 


 


 

№п/п


 

Назва вулиці, що  підлягає  перейменуванню

                                          

Нове  найменування  вулиці


 

1.


 

вул..Леніна с.Шелюги


 

вул..Центральна


 

2.


 

вул..Радянська с.Мала Тернівка

                                                   

вул..Трудова


 

                                               


 


 

                                             

Секретар сільської ради:                              Т.І.Жмай


 


 


 


 


 

Логін: *

Пароль: *